یادداشت های خسرو دهاقین

شخصی، خبری، تحلیلی

یادداشت های خسرو دهاقین

شخصی، خبری، تحلیلی

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

خسرو دهاقین
متولد 1356- خوانسار

دبیر زبان و مدرس دانشگاه

کارشناسی ارشد زبان شناسی

مسوول کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر خوانسار

نائب رییس شورای اسلامی شهرستان

عضو شورای اسلامی استان اصفهان